Cenik

CENIK STORITEV V TALITA KUM ZAVODU

 

Cene oskrbe so oblikovane na podlagi Pravilnika o metodologiji za oblikovanje cen socialnovarstvenih storitev (Ur. l. RS št. 87/06; 127/06; 8/07; 51/ 09; 6/12) in Sklepu o višini transferjev DPP (ur. l. RS )/13). Cena storitve oskrbe II, IIIa, in IIIb je osnovna cena za storitev oskrbe I, povečana za višino DPP (dodatka za pomoč in postrežbo) v skladu s predpisi s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja.

 

Oskrba II = oskrba I + 4,80 eur, oskrba IIIa = oskrba I + 9,60 eur.

Oskrba IIIb = oskrba I  + 13,77 eur (za najtežje prizadete osebe, ki potrebujejo obvezno strokovno pomoč)

 

Opis sobe OSKRBA I
za osebe, ki potrebujejo osebno pomoč v manjši meri
OSKRBA II
za osebe z zmernimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo neposredno osebno pomoč, del aktivnosti pa lahko opravijo sami
OSKRBA III
za osebe z najzahtevnejšimi starostnimi in zdravstvenimi težavami, ki potrebujejo stalno osebno pomoč za opravljanje osnovnih življenjskih potreb
OSKRBA IV
za osebe z zahtevnejšimi dolgotrajnimi težavami v duševnem zdravju, ki zaradi starostne demence ali sorodnih stanj potrebujejo osebno pomoč in spremljanje
Dvoposteljna        (standard) 18,97 23,77 28,57 28,86
Dvop. podstandard     (-5% ) 18,02 22,82 27,62 27,91
Enoposteljna            (+10% ) 20,87 25,67 30,47 30,76
Enop./lastne sanit.    (+20%) 22,76 26,56 32,36 32,65
Enop. podstandard     (+5%) 19,92 24,72 29,52 29,81
Enop.pods./lastne sanit.(+15) 21,82 26,62 31,42 31,72

 

Rezervacija sobe  – 16,77 eura na dan

DODATNE STORITVE

 

Oskrba I.

– pomoč pri kopanju                          5,30

– striženje nohtov ali las                    4,50

– britje                                             1,25

– strežba v sobi                                1,75

– jutranja ali večerna nega                3,50

 

Usluge na željo stanovalca

 

– dodatna malica, donat                     0,90

– dodatno čiščenje sobe                     4,50/ura

– spremstvo (pregledi, drugo)           8,00/ ura

– selitev v drugo sobo                     20,00

– različne usluge (nenujni klici,

dodatno posedanje itd.)                    2,00

Oskrba II, III ali IV

– striženje več kot 1x2mes., barvanje las       4,50

– britje več kot 2x /teden                              1,25

– preoblačenje več kot 1x /dan                      1,50

– kopanje več kot 1x /2 tedna                       5,45

– menjava post. perila več kot 1x na dan       5,00

– dietna ali pasirana hrana                            1,20/dan

– kabelski priključek                                    9,50/mesec

– ureditev sobe po odhodu                           20,00

 

Kosilo za zunanje uporabnike je 4,00 eura.

Za napovedano odsotnost nad 3 dni se odšteje 2,20 eura.

Za odsotnost, ki je krajša od 3 dni ali večja od 40 dni, se plača polno oskrbnino.

 

Cenik storitev je bil sprejet na korespondenčni seji Sveta Talita kum zavoda, 15. septembra  in velja od 1.10. 2017.

 

 

Marjana Mihelčič Bizjak

Direktorica