Zgodovina zavoda

Kronološki pregled dogodkov v Talita kum zavodu

1991

Družina Kristusa odrešenika s predstojnico s. Angelo Kotnik se je odločila za gradnjo hiše – Materinskega doma (v nadaljevanju MD).

Postavitev temeljnega kamna za MD na mestu, kjer je prej stala mogočna hiša ga. Sobanove

1991-1995

Gradnja prvega dela stavbe

1995

Vselitev prvih stanovalcev (matere in otroci) v MD. V hiši ni bilo zaposlenih, delo se je koordiniralo na prostovoljni bazi pod vodstvom Majde Vidmar.

1995-1997

Delovanje MD in gradnja drugega dela stavbe

1997-2000

Delovanje MD pod okriljem DKO in večanje bivalnih kapacitet, zaposlovanje kadra, prijave na razpise pri MDDSZ-Program Materinski dom sofinanciran s strani MDDSZ

1998

Sprejem prvih starostnikov, na MDDSZ vzporedno prijavljena dva programa:

  • Materinski dom in

  • Program za preprečevanje socialne izključenosti starejših

2000

Registracija Talita kum zavoda, polno delovanje MD, sprejemanje in povečevanje kapacitet starejših oseb, zaposlovanje kadra in vzpostavitev zdravstvene ekipe-24-urno dežurstvo, sestra DKO se priseli v hišo

2000-2008

Imenovana direktorica Majda Vidmar, na položaju je bila dva mandata do leta 2008, za njo prevzame vodenje zavoda Marjana Mihelčič Bizjak, zdajšnja direktorica

2002-2003

Pokažejo se potrebe za prostorske spremembe v stavbi, preurejanje hodnikov, vgradnja dvigala, predelave stopnišča, izvajamo vzporedno dva programa

2003

Razpis za koncesijo in prijava na razpis

2004-2008

Delovanje s koncesijo, polna zasedenost kapacitet, MD deluje vzporedno s sofinanciranjem MDDSZ, konec leta pa se MD zapre. V letih od 1995 do 2008 se je v MD zvrstilo 122 mater in oseb v stiski in 135 otrok

2007

Umrla je predstojnica DKO s. Angela Kotnik. Nasledila jo je s. dr. Štefanija Logar.

V tem letu smo dokončali prizidek k stavbi in pridobili dodatne prostore v 4 etažah in klančino.

2009

Namesto MD se odpre program Krizne nastanitve starejših s sofinanciranjem MDDSZ in se konec leta tudi zaključi.

2010

Danes smo zasebni zavod s podeljeno koncesijo za opravljanje institucionalnega varstva starejših in spadamo v mrežo javnih služb. Kapacitete 40+2. Naši stanovalci se obravnavajo enako kot v drugih domovih po Sloveniji. V vseh letih delovanja (1998-2010) smo sprejeli že 318 starejših stanovalcev.