Novice

 

Talita kum zavod

za pomoč materam in

ostarelim

     Ljubljanska 28, 6230 Postojna

     tel.: 05 / 620 24 00

     e-mail: info@talitakum.si

Postojna, 14. julij 2020

NAVODILA ZA OBISKOVALCE ZA PREPREČEVANJE

VNOSA OKUŽBE Z VIRUSOM COVID-19

po priporočilih NIJZ in Ministrstva za zdravje

       Za obiske je potrebna vnaprejšnja najava na info@talitakum.si ali na tel. 05 620 2 402 oz. 05 620 2 403, da vas razporedimo v terminih od 10.00 do 15.30 ure od ponedeljka do petka.

–        Koordinacijo obiskov zagotavlja nezdravstveni kader, zato čez vikend obiskov ne moremo omogočati.

–        Za posameznega oskrbovanca je obisk enkrat na teden, izjema so obiski umirajočih. Priporočen čas posameznega obiska je 30 minut.

–        Obiski so omejeni na eno osebo in so odsvetovani otrokom in mladostnikom.

–        Ob vstopu v dom obiskovalci podajo izjavo o svojem zdravstvenem stanju in epidemiološkem statusu, izmerimo telesno temperaturo, zaščitijo se z obrazno masko in si razkužijo roke.

–        Obiski so v prostoru pri vhodu ali zunaj na terasi, za nepomične stanovalce v sobah.

–         Upoštevati je potrebno razdaljo vsaj 1,5 metra, bolje več.

–         Z oskrbovanci se ne rokuje, objema ali dotika obraza!

–         Obiskovalci se izogibajo stikov z drugimi oskrbovanci.

 

Po vsakem obisku bomo razkužili površine ter prezračili prostor.

Zaradi identifikacije kontaktov ob eventuelnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2, vodimo natančno evidenco obiskovalcev (vključno s telefonsko številko).

Hvala vam, da zaradi zaščite stanovalcev,

pri obiskih dosledno upoštevate vsa našteta navodila.

 Ostanite zdravi!

                              Vodstvo Talita kum zavoda                    

 

 

 

TALITA KUM ZAVOD telefon 05 620 2 402 ali 05 620 2 400

Postojna, 4. 5. 2020

NAVODILA ZA OBISKOVALCE ZA PREPREČEVANJE VNOSA OKUŽBE Z VIRUSOM COVID-19

po usmeritvah MDDSZEM z dne 30.4.2020, št 0075-172020/29

Obiski naj potekajo pod naslednjimi pogoji:

  • Obiski morajo biti vnaprej najavljeni na info@talitakum.si ali na telefon 05 620 2 402 ali 05 620 2 403, da se razporedijo čez dan  po dogovorjenem urniku,
  • Priporočen čas posameznega obiska je 30 minut,
  • Obiski naj bodo omejeni na enega posameznika (najožji družinski člani),
  • Obiskovalci morajo ob vstopu v dom podati izjavo za preprečevanje vnosa okužbe z virusom COVID-19,
  • Ob vstopu v dom je urejena kontrola obiskovalcev in ozaveščanje obiskovalcev s splošnimi navodili ravnanja za preprečevanje širjenja okužbe (razkuževanje rok, obrazna maska, preverjanje morebitnih simptomov okužbe, merjenje temperature, spremljanje obiskovalca do točno določene lokacije obiska),
  • Obiski potekajo v prostoru pri vhodu ali zunaj na terasi, za nepomične stanovalce v sobah. Upoštevati je potrebno razdaljo vsaj 1,5 metra, bolje več. Obiskovalci se naj z oskrbovanci po možnosti ne rokujejo, objemajo, dotikajo obraza …
  • Po vsakem obisku bomo razkužili površine ter prezračili prostor,
  • Vodimo redno evidenco obiskovalcev (vključno s telefonsko številko, in sicer zaradi identifikacije kontaktov ob eventuelnem prenosu okužbe s SARS-CoV-2.

Hvala za razumevanje!

Marjana Mihelčič Bizjak, direktorica

 

 

15. 4. 2020

ZAHVALA

Zahvala vsem, ki so bili z nami v času korona krize.

V tej preizkušnji smo ponovno dojeli, kako zelo potrebujemo drug drugega in medsebojno povezanost in kako dragocena je solidarnost, ki smo je deležni.

V prvi vrsti smo hvaležni dr. Pavčiču in dr. Pahorjevi za pozorno spremljanje dogajanja in vsa navodila, kot tudi poveljniku Sandiju Curku in ekipi Štaba CZ za vso pomoč in podporo, Moniki Vatovec in kuharicam za dobre obroke iz restavracije Erasmus, občinski CZ Pivka in prostovoljkam, ki so nam sešile zaščitne maske, primorskim čebelarjem za podarjeni med, predstavnikom občine Postojna podžupanu Andreju Bergincu, Klemenu Grilju in prostovoljcem, za dostavo hrane ter barvanje pirhov iz podarjenih jajc farme Hrvatič in za neštete besede spodbude in moralne podpore ljudi, ki so čutili z nami.

 

6. 3. 2020

Spoštovani!
Obveščamo vas, da do nadaljnjega niso možni obiski v Talita kum zavodu zaradi možnosti prenašanja okužbe (koronavirus). Za informacije pokličite na tel. številko: 05 620 24 00 ali 05 620 24 07. Hvala za razumevanje, Talita kum zavod